ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر

مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر

برای تغذیه مطلوب شیرخوار و کودک خردسال باید به یک دوره عمر توجه کرد که با زن در وضعیت خوب   تغذیه ای قبل از بارداری شروع می شود و در پی آن با یک بارداری سالم، زایمان ایمن و دوره حمایت شده پس از زایمان پیش می رود. زنان پس از زایمان به اطلاعات به موقع و صحیح، تشویق و حمایت برای غلبه بر نگرانی ها و قادر شدن به روش مطلوب تغذیه با شیرمادر نیاز دارند و این امر نشانگر وظیفه مهم کارکنان بهداشتی درمانی است که در مراحل مختلف طول عمر عهده دار مراقبت های مادر و کودک هستند. شیرخوار و کودک خردسال به توجه مادر، خانواده، جامعه و سیستم بهداشتی نیاز دارد.استراتژی های مبتنی بر جامعه، سیستم بهداشتی و سیاست های ملی همگی در ایجاد یک محیط حمایتی برای تغذیه مطلوب شیرخواران و رشد آنان نقش دارند...
مجموعه آموزشی ترویج تغذیه با شیرمادر توسط کمیته کشوری شیرمادر برای استفاده در دوره های 36 ساعته تهیه و در اختیار کلیه دانشگاه های علوم پزشکی کشور قرار گرفت. با استفاده از مجموعه مذکور هزاران نفر از کارکنان بهداشتی درمانی آموزش های لازم را کسب نمودند و در ارائه خدمات به مادران و کودکان از آن بهره بردند. پس از گذشت سال ها از تدوین آن مجموعه، ضرورت بازنگری مطالب با توجه به اطلاعات علمی روزافزون تغذیه با شیرمادر احساس شد. آنچه که در پیش روی دارید نسخه بازنگری شده مجموعه فوق الذکر و حاصل تلاش نویسندگان اولیه و سایر اعضاء محترم هیئت علمی است که در این راه خیر همراه گردیده اند....

تهیه کننده: انجمن ترویج تغذیه با شیرمادر به سفارش معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  و با همکاری صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران (یونیسف)
ناشر: صندوق کودکان سازمان ملل متحد در ایران (یونیسف)
نوبت چاپ: اول – 1388
قیمت: 10000 تومان

فهرست مطالب

فصل اول :کلیات
فصل دوم :تغذیه با شیرمادر از دیدگاه اسلام
فصل سوم : اهمیت و نقش تغذیه کودک با شیرمادر
فصل چهارم : مزایای شیرمادر
فصل پنجم :آناتومی و فیزیولوژی پستان
فصل ششم : شروع تغذیه با شیرمادر
فصل هفتم :عوامل مؤثر بر موفقیت تغذیه کودک با شیرمادر
فصل هشتم : مشکلات احتمالی دوران شیردهی
فصل نهم : نقش سلامت مادر در شیردهی
فصل دهم : مادران شاغل و شیردهی
فصل یازدهم : تغذیه با شیرمادر در شرایط خاص
فصل دوزادهم : سایرعوامل مؤثر بر تولید شیر مادر
فصل سیزدهم : رشد و تغذیه شیرخوار