ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

سلول های بنیادین در شیرمادر

ترجمه : دکتر مینو طالب زاده

منتشر شده در فصلنامه شیرمادر شماره 53و 54- بهار و تابستان 92

 

سلول های بنیادین ، سلول های اولیه ای هستند که توانایی تبدیل و تمایز به انواع مختلف سلول های دیگر را دارند و از آن ها می توان در ..

تولیدسلول ها و بافت های مختلف دیگر استفاده کرد . منابع اصلی سلول های بنیادین شامل مغز استخوان ، خون بند ناف و جفت می باشد .

امروزه استفاده از این سلول ها جهت ترمیم بافت های آسیب دیده در حال گسترش است . جالب این که یاخته های بنیادین قابلیت تبدیل شدن به بافت های مختلف را دارند ، اعم از بافت عصبی ، بافت عضلانی ، بافت پوششی و....

این توانایی محور اصلی توجه به سلول های بنیادین است .

ویژ گی های سلول های بنیادین

توان نوسازی : سلول های بنیادین تمایز یافته ای هستند که توانایی تکثیر نامحدود خود را داشته و در حین این فرآیند پتانسیل این را دارند که کماکان بهصورت یک سلول بنیادین ( تمایز نیافته ) باقی بمانند و یا به سلول دیگری با عملکرد اختصاصی تمایز پیدا کنند

پرتوانی ( چند پتانسیلی ): سلول های بنیادین قادر به ایجاد هر نوع سلولی در بدن هستند . آن ها می توانند تحت تاثیر عوامل رشد مختلف در محیط کشت به سلول های با عملکرد اختصاصی تبدیل شوند مانند مغز استخوان ، بافت چربی ، بافت عضلانی ، استخوان ، کبد ، مغز ، سلول های سیستم ایمنی ، سلول هایعضله قلب ، سلول های مترشحه انسولین  .  

انواع سلول های بنیادین

سلول های بنیادین جنینی: این یاخته ها از جنین های 5_4 روزه که از تخم های آزمایشگاهی بارور شده اند به دست می آیند و در محیط  آزمایشگاهی ودر محیط کشت هایاختصاصی رشد داده می شوند . بازیابی سلول های جنینی معمولا" بحث برانگیز تر از جمع آوری سلول های بنیادین بالغ است چرا که به دستآوردن سلول های بنیادین جنینی مستلزم تخریب جنین انسان است و چالشی اخلاقی محسوب می شود . بنابراین برخی از دانشمندان درصدد دستیابی به سلول های بنیادین به روشی هستند که با ملاحظات اخلاقی ناشی از تخریب جنین انسان مغایرت نداشته و بدون نیاز به جراحی و با روش های غیر تهاجمی قابل وصول باشد

 سلول های بنیادین بالغین: یاخته های بنیادین بالغین ، یاخته های نامتمایزی هستند که در بین یاخته های تمایز یافته بافت ها و اندام های بدن یافت می شوند و توانایی نوسازی و تمایز به انواع یاخته های اختصاصی اصلی بافت یا اندام را دارند . نقش های اولیه این یاخته ها در یک جاندار شامل حمایت کردن و تعمیر بافت هایی است که از آن ها به دست می آیند

 سلول های بنیادین خون بندناف: خون بندناف خونی است که پس از تولد در بند ناف و جفت باقی می ماند و همراه آن به دور انداخته می شود . این خون علاوه بر سلول های خونیمنبعی غنی از سلول های بنیادین خونساز است . سلول های بنیادین خونساز می توانند با جایگزین شدن در مغز استخوان فرد بیمار ، تأمین کننده سلول های خونی جدید باشند . ویژگی های مهم سلول های خونی بندناف عدم تکامل سلول های خونی از جمله لنفوسیت های آن است که درنتیجه احتمال رد پیوند های انجام شده با این یاخته ها در مقایسه با پیوند های مغز استخوان بسیارکمتر خواهد بود . مطالعاتآزمایشگاهی نشان داده اند که سلول های بنیادین خونساز قابلیت  تمایز به سایر یاخته ها را نیز دارند  که می توانند افق جدیدی را برای درمان بیماری ها در آینده ای نه چندان دور ترسیم کنند

سلول های بنیادین در شیرمادر: تحقیقات پژوهشگران در سال های اخیر بیانگر این نکته بوده است که شیرمادر نیز حاوی سلول های بنیادین است . با در نظر گرفتن قدرت بیهمتای شیرمادر در رشد و تکامل شیرخواران ، این ایده که سلول های بنیادین شیرمادر را دوباره برنامه ریزی  ( Reprogram) کرده وآن ها را وادار به تبدیل شدن به انواع اختصاصی بافت ها و سلول ها کنیم ، امکان پذیر به نظر می رسد.

البته این نکته در ابهام است که آیا این سلول ها مانند سایر سلول های بنیادین عمل می کنند و آیا می توانند به عنوان منبعی برای رشد بافتی و درمان های مبارزه با عفونت به کار روند ؟

سلول های بنیادین شیرمادر قابلیت عمل کردن به عنوان نوعی سیستم ترمیم داخلی را دارند . این سلول ها بسیار شبیه به سلولهای بنیادین جنین _ پرتوان ترین سلول های بنیادین هستند . البته تحقیقات در مورد سلول های بنیادین شیرمادر در مراحل اولیه است و درگامهای بعدی باید نحوه رفتار این سلول ها را در مدل حیوانی مورد مشاهده و بررسی قرار دهیم و نتایج این تحقیقات و کارآزمایی ها میتوانند راه حل مناسبی برای به دست آوردن اخلاقی و آسان سلول های بنیادین چند ظرفیتی با روشی غیر تهاجمی ، بدون نیاز به جراحی بدون نیاز به تخریب جنین انسان باشد

این نکته ثابت شده که بعضی از سلول های بنیادین ، در مقابل عمل هضم در روده شیرخوار به بقای خود ادامه داد و از لحاظ تئوریک در سیستم نوزاد جذب می شوند . این سلول ها ممکن است برای هدایت تکامل کودک ، از طریق  پیشبرد رشد سالم و ارتقاء سیستم دفاعی بدن کمک  کنند . تا زمانی که تاثیر دقیق سلول های بنیادین آشکار شود ، خانم های شیرده می توانند براین واقعیت که شیر آن ها از لحاظ بیولوژیک برای پیشبرد سلامت کودک در حین گذار به بزرگسالی طراحی شده ، تکیه کنند

در مجموع می توان گفت که شیر انسان فراتر از یک عامل تغذیه ای برای نوزاد بوده و می تواند در بردارنده امید برای درمان بیماری های گوناگون نیز باشد